Kalkulator stażu pracy zawodowej

Śląska Izba Aptekarska
 

Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowni
Znajdujesz się w aplikacji, która pomoże Ci obliczyć, czy posiadasz odpowiedni staż pracy zawodowej, aby pełnić funkcję kierownika apteki lub hurtowni.

W kolejnych krokach poprosimy Cię o podanie danych personalnych oraz numeru Prawa Wykonywania Zawodu, które nie będą przechowywane, a jedynie przetwarzane na potrzeby wygenerowania potwierdzenia.

Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia w aptece wlicza się jedynie praca w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, a do hurtowni - praca w aptece oraz hurtowni.

Podstawa prawna:

Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Art.  84.  [Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej] - dot. kierownika hurtowni farmacaeutycznej
1.  Osobą Odpowiedzialną może być farmaceuta mający 2-letni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece.

Art. 88. [Kierownik apteki] 
2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej

Stanowisko Nr VII/1/2017 z 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.

Stanowisko Nr VII/2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji Osoby Odpowiedzialnej.